LANGENÆSHUS KLUBBEN

Beboerne i husene har dannet ”Langenæshusklubben”, som er en klub der arrangerer alle mulige forskellige arrangementer. I klubben arrangerer vi bl.a. foredrag, diverse udflugter, brætspils arrangementer og jule-arrangementer. Klubben har deres egen bestyrelse og afholder derfor egen generalforsamling og har eget regnskab.

Klubbens navn er Langenæshusklubben
Formål: at skabe kontakt mellem beboerne. Alle beboere i Langenæshus og Langenæsbo kan være medlemmer.
Kontingent: Fastsættes for 1 år ad gangen.
Regnskab: Revideres og fremlægges på generalforsamlingen i april. Der indbydes til generalforsamling 14 dage før afholdelse af denne.

Består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode. Ved generalforsamling i ulige år er 3 medlemmer på valg. I lige år er 2 medlemmer på valg.

Hvert år vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.
Klubbens sæsonprogram strækker sig normalt over månederne september til maj inkl. med normalt et arrangement hver måned.

Vi forsøger at tilrettelægge et bredt program, som dækker både det fornøjelige og oplysende. Som faste programpunkter indgår julerrangement i december, generalforsamling i april og vi slutter med en udflugt i maj.

Møderne afholdes sædvanligvis i husets restaurant fra kl. 19.30 til ca. 21.30.

Kontingentet andrager p.t. kr. 150,- pro persona pr. sæson og indmeldelse kan ske ved henvendelse til klubbens bestyrelse.