De selvejende
boliginstitutioner

LANGENÆSHUS & LANGENÆSBO

Beboerværksted – dagligstue – bibliotek – wellness – beboerrum

ophavsret billede: www.ark-jr.dk

Hvad er Langenæshus og Langenæsbo?

Langenæshus, beliggende Augustenborggade 21 og 23, og Langenæsbo, beliggende i nr. 25, er selvejende boliginstitutioner med hver deres bestyrelse. Højhusene er opført, fra 1960 til 1966 med støtte af Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Enlige og Ældre og er tegnet af arkitekterne J.K. Schmidt og Kaj Schmidt.

Husene er ”kollektivhuse” med fokus på fælles faciliteter og aktiviteter. Beboerne har bl.a. egen deltidskøbmand, dagligstue, bibliotek, orangeri og TV-rum. Herudover har husene en tilhørende restaurant, hvortil beboerne har en mindre spisepligt.

ophavsret billede: www.ark-jr.dk

Vagttelefon 7730 1715

Hvis du kontakter vagttelefonen udenfor normal arbejdstid, vil du blive mødt af en viderestilling til vagtselskabet, som vil håndtere din henvendelse. Vagtselskabet skal alene håndtere akutte opgaver, som ikke kan afvente løsning nærmeste hverdag. 

Det er vagtselskabet, der foretager denne vurdering. Ring på +45 7730 1715